වියළි කාළගුණය හේතුවෙන් විදුලි කප්පාදුවක්

පවතින වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් ජලවිදුලි නිෂ්පාදනයේ අඩුවක් දක්නට ලැබෙන බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන අධ්‍යක්‍ෂ සුලක්‍ෂණ ජයවර්ධන පවසනවා.

ඔහු වැඩි දුරටත් කියාසිටියේ පවතින අධික උණුසුම හේතුවෙන් දෛනික විදුලි ඉල්ලූමද මේ දිනවල ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here