විධායක ජනාධිපතිධුරය අහෝසි කිරීමට චන්ද්‍රිකාගේ සහාය

හිටපු ජනාධිපතිනි පෙන්වා දෙන්නේ විධායක ජනාධිපති ධුරය අහෝසි කිරිම සඳහා පළමු වරට යෝජනාවක් ගෙන එනු ලැබුවේ තමන් බව පවසන හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග මහත්මිය විධායක ජනාධිපතිධුරය අහෝසි කරන්නේ නම් තමා ඊට පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන බවද පවසයි.

වැඩි දුරටත් අදහස් දක්වමින් මෙවර අයවැය මඟින් දිලිඳුකම තුරන් කිරීම සඳහා යෝජනා රැසක් ඉදිරිපත් කර ඇති බවද සදහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here