තිදෙනෙක් ජිනිවා නුවරට

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ මෙවර සැසිවාරයේ සහභාගී කරවන ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝජිතයින් නම් කර තිබේ.

මෙලෙස ජනාධිපතිවරයාගේ විශේෂ නියෝජියන් ලෙස නම් කර ඇත්තේ ආචාර්ය සරත් අමුණුගම, මහින්ද සමරසිංහ, උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයායි . ඒ අනුව ඔවුන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ මෙවර සැසිවාරයට සහභාගී වෙනු ඇති බවයි සඳහන් වේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here