අටුව කඩලා පුටුව කඩනවා වගේ දේශිය ආර්ථිකය පරදුවට තබන්න එපා. මන්ත්‍රී අනුර ප්‍රියදර්ශන

වත්මන් ආණ්ඩුවට අයවැය හිඟය පියවගන්න ක්‍රමයක් නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා මේ බව පවසයි.

මේ වසරේ ඩොලර් මිලියන 5.9ක් ණය පියවීමට තිබෙන බවත් පවසන මන්ත්‍රීවරයා වැඩි දුරටත් මෙසේ පැවසිය.

මෙම ගැටළු සඳහා අණ්ඩුවට ඉතිරිව ඇති විසඳුම් වන්නේ අලුතින් මුදල් අච්චු ගැසීම, දේශිය ණය හෝ විදේශීය ණය ගැනීම, ලාභ ලබන ආයතන කිහිපයක් විකිණීම පමණයි. අටුව කඩලා පුටුව කඩනවා වගේ දේශිය ආර්ථිකය පරදුවට තබමින්, බිංගිරියේ පොල් අක්කර 1200ක් කපා ආයෝජන කළාපයක් හදන්න සුදානම් වන්නේ වෙනත් කිසිම ආයෝජනයක් නැහැ.

වී සඳහා නිෂ්චිත මිලක්වත් නොමැතිව වී මිලදි ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් හො නොමැතිව පරාක්‍රමබාහු යුගයක් ගැන ප්‍රකාශ කරන බවද  මන්ත්‍රීවරයා එහිදි ප්‍රකාශ කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here